B3-school oprichten

Hoe doe je dat?

Notaris

Als je een naam en rechtsvorm hebt gekozen, kunnen de oprichters, afhankelijk van de rechtsvorm die je hebt gekozen, naar de notaris gaan om de rechtsvorm op te richten.

Voor het oprichten van een onderneming met rechtspersoonlijkheid zoals de bv, nv en coöperatie is tussenkomst van de notaris verplicht om te garanderen dat aan alle voorgeschreven formaliteiten is voldaan. De notaris stelt samen met u statuten op, legt deze vast in een notariële oprichtingsakte en verzorgt de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Indien gewenst, helpt de notaris u met het opstellen van een aandeelhouders-, management- of participatieovereenkomst.

Bij de Kamer van Koophandel kan je statuten van andere scholen opvragen om een idee te krijgen van wat je erin kan zetten. De notaris zal je hierin ook adviseren en een concept opsttellen. Het wijzigen van statuten kost geld dus neem de tijd voor het opstellen van de statuten zodat de kans kleiner is dat je later de statuten moet wijzigen.

Notarissen hanteren verschillende tarieven. Het loont om bij verschillende kantoren een offerte op te vragen. Informeer ook of het desbetreffende kantoor ervaring heeft met het opstellen van statuten voor een school. Aanwezige kennis hierover is natuurlijk een voordeel.

Bron 1