B3-school oprichten

Hoe doe je dat?

Onderwijs

Vaak werken B3-scholen vanuit een opvoedkundige overtuiging of didactische (onderwijskundige) uitgangspunten. Deze onderwijsvormen doen vaak een beroep op de zelfstandigheid van de leerling en gaan uit van de belevingswereld van het kind. Deze beweging wordt ook wel ‘vernieuwingsonderwijs’ genoemd. Voorbeelden zijn Montessori scholen, Vrije Scholen en Democratische scholen. Een bestaande onderwijsvorm kiezen geeft meteen een duidelijke richting aan je school en wat je aanbiedt qua onderwijs. Je  hoeft natuurlijk niet voor een bestaande onderwijsvorm te kiezen. Je kan ook je eigen onderwijsvorm uitdenken en ontwikkelen.

Bron 1