B3-school oprichten

Hoe doe je dat?

Huisvesting

Als B3-school krijg je geen schoolgebouw van de gemeente. Je moet dus zelf op zoek naar een locatie. Het belangrijkste daarbij is dat de "grond" de juiste bestemming heeft, namelijk een bestemming die een school toelaat.

Bestemming
De bestemming van de grond moet een "onderwijsinstelling". Vaak is dit zo bij een maatschappelijke bestemming. Soms staan er aanvullende eisen. Zo kan het zijn dat een bestemming maatschappelijk is maar geen geluidsgevoelige bestemming, zoals een kinderdagverblijf of een school, toestaat. Via www.ruimtelijkeplannen.nl kan je de bestemming van een adres opzoeken. Kom je er niet uit? Dan kan je altijd de gemeente mailen om te vragen of een onderwijsinstelling op dat adres is toegestaan. Vermeld daarbij duidelijk dat het om een particuliere (B3-)school gaat, want anders gaan ze uit van een reguliere school.

Als je weinig leerlingen op je school hebt, in ieder geval minder dan 10, dan gedoogd de gemeente soms je school op een bestemming die geen onderwijs toelaat. De ene gemeente is hier strenger in dan de andere. Je kan eventueel proberen om een tijdelijke wijziging van de bestemming te verkrijgen. Deze wordt makkelijker afgegeven dan een permanente wijziging. Een wijzing van de bestemming kost geld en kan heel lastig zijn.

Let wel, vanaf 10 leerlingen is een omgevingsvergunning brandveiligheid noodzakelijk en zal je locatie ook de juiste bestemming moeten hebben.

Een commerciële locatie huren kost vaak veel geld en dat geld heb je niet meteen of misschien wil je zoveel mogelijk geld liever aan het onderwijs besteden. Andere locaties waar je aan kan denken zijn: een scouting gebouw, een leeg lokaal in een school, een buurthuis, speeltuinvereniging, BSO ruimte of een lege ruimte bij een zorginstelling.  De locatie mag geen tapvergunning hebben.

Gebouw
Het gebouw hoeft niet, zoals bij een reguliere school, te voldoen aan het bouwbesluit scholen. Er zijn eigenlijk weinig eisen voor het gebouw zelf, zolang je de omgevingsvergunning brandveiligheid hebt vanaf 10 leerlingen. Het gebouw kan dus ook een yurt zijn.