B3-school oprichten

Hoe doe je dat?

Leerkrachten

Als er geen leerkracht in het oprichtersteam zit, dan kan je beginnen met een leerkracht te zoeken door in je netwerk rond te vragen. Verder kan je vacatures plaatsen op websites als meesterbaan en Indeed. Er moet tenminste 1 bevoegde leerkracht (met een PABO-diploma) elke dag op de school aanwezig zijn. Ook met de leerkracht in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag. Voordelen van jouw school t.o.v. een reguliere school zijn o.a. meer vrijheid en minder administratie.

Zaken die je van te voren met de leerkracht moet bespreken zijn o.a.

  • Soort dienstverband (ZZP, tijdelijk of vast dienstverband)
  • Aantul uur aanwezig op de school
  • Aantal uur voorbereidingstijd
  • Duidelijke doelstellingen en verwachtingen m.b.t. hoe de leerkracht moet lesgeven en/of ondersteunen
  • Moet de leerkracht een EHBO-diploma hebben
  • Krijgt de leerkracht een e-mailadres en/of mobiel van de school
  • Wel/niet studiegeld beschikbaar
  • Studiedagen en vakanties: hoeveel en wanneer


Salaris

Een B3-school hoeft zich niet aan de CAO te houden en is dus vrij om in samenspraak met de leerkracht het salaris te bepalen. Als je een leerkracht in loondienst neemt, ben je verplicht om minimaal het minimumloon te betalen. Een laag salaris is voor veel leerkrachten een obstakel om bij een B3-school te gaan werken. Volgens de CAO Primair Onderwijs verdient een leerkracht in het basisonderwijs en speciaal onderwijs tussen € 3.100 en € 5.850 per maand. Dat is inclusief onder andere vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. (Meer info)