B3-school oprichten

Hoe doe je dat?

Visie & Missie

Visie
De kracht van een goede visie is dat het simpel klinkt. Een ieder moet het begrijpen, logisch vinden en er een eenduidige uitleg aan kunnen geven.

Een definitie van een visie is:

"Een visie is inspirerend. Een visie geeft een visionaire en ambitieus beeld van wat een organisatie wil zijn. In de definitie van de visie kijk je naar de wereld van nu en de kansen in de toekomst en beschrijf je de gewenste droomsituatie."

Twee voorbeelden van een visie zijn:

  • War Child: "Een toekomst in vrede voor alle oorlogskinderen"
  • De Efteling: "Betovering"


Missie

Een missie is een krachtige boodschap die niet onderhevig is aan veranderingen. Het is waar de organisatie voor staat en wat te allen tijde de kernwaarde is van alle activiteiten in de onderneming. De kracht van een missie zit hem in de bondigheid. Hoe korter en krachtiger je deze kan formuleren, hoe helderder de bedrijfsvoering van jouw organisatie. en missie inspireert de werknemers en de doelgroep en moet direct herkenbaar zijn voor de organisatie.

Twee definities van een missie zijn:

  • Een missie definieert het bestaansrecht en identiteit van een organisatie. Door middel van je missie geef je aan wie je bent, wat je doet en wat je wil bereiken. Je missie is tijdloos, maar wel toe te passen op dit moment. Een missie staat dus, in tegenstelling tot een visie, niet voortdurend ter discussie.
  • Elke organisatie (of het nu een ziekenhuis, sportvereniging, supermarkt of politieke partij is) heeft een bepaalde eigen identiteit, de missie, die de medewerkers betekenis of zin geeft. In gewoon Nederlands: de missie zegt wat de organisatie wil zijn of 'waar we voor gaan'.

Twee voorbeelden van een missie zijn:

Apple: "Wij willen werken makkelijker maken"

Nasa: "We put men on the moon"


Bron 1