B3-school oprichten

Hoe doe je dat?

De school aanmelden bij DUO

Wanneer je een particuliere school opricht in het primair of voortgezet onderwijs, dan meld je de school aan bij DUO. Dit moet uiterlijk 4 weken na de oprichting.

Je meldt aan DUO dat je start of al bent gestart met een particuliere school. Gebruik hiervoor het formulier 'Aanmelden particuliere school'.

Wanneer je een rechtspersoon heeft opgericht (een stichting, vereniging of coöperatie), dan stuur je de statuten van deze rechtspersoon mee met de melding. Daarbij stuur je - als deze er zijn - ook de reglementen.

Na je melding

  1. DUO informeert de Onderwijsinspectie over de melding. De inspectie beoordeelt of het onderwijs aan de school voldoet aan de kwaliteitscriteria en eisen van de Leerplichtwet. De Onderwijsinspectie legt hiervoor een bezoek af.

  2. Kort na het eerste bezoek bezoekt de Onderwijsinspectie de school nog een keer. Vervolgens brengt de inspectie een advies uit  aan de leerplichtambtenaar van de vestigingsplaats van de school.

  3. Bij een negatief advies moet de school zo snel mogelijk sluiten. Een positief advies geeft de inspectie door aan DUO. DUO registreert het schoolbestuur en de school in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) en kent een Brinnummer toe aan de school.  U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging.

  4. Ook na registratie in BRIN blijft de inspectie controleren of het onderwijs aan de  school  voldoet aan de kwaliteitscriteria en de wettelijke eisen.

Bron 1