B3-school oprichten

Hoe doe je dat?

Advies van de inspectie

Nadat je de school bij de DUO hebt aangemeld, stelt DUO de Onderwijsinspectie op de hoogte. De inspectie legt een kennismakingsbezoek af en bezoekt kort daarna de school nog een keer om een (bindend) advies uit te brengen aan de leerplichtambtenaar van de vestigingsplaats van de school.

Bij een positief advies heeft de school een wettelijk bestaansrecht en bezoekt de inspectie de school enige tijd later om een kwaliteitsonderzoek doen. In de Onderzoekskaders niet-bekostigd primair wordt beschreven hoe de inspectie tot een advies komt (de onderzoekscriteria). Dit onderzoekskader vind je hier.

Hoe verloopt het kennismakingsbezoek van de inspectie?

De Onderwijsinspectie belt je op om een afspraak te maken. Ze bespreken wat het bezoek inhoudt en leggen uit waar je je vooral op moet richten. Je krijgt tijd om jezelf voor te bereiden op het bezoek. Het inhoud van het bezoek is gebaseerd op het Onderzoekskader 2017 voor niet-bekostigd primair onderwijs. Ze stellen vragen om te toesten of je school voldoet aan dat wat er in het Onderzoekskader gesteld wordt. Ze informeren bijvoorbeeld op welke manier je bijhoudt hoe de leerlingen zich ontwikkelen (leerlingvolgsysteem), hoe je alle facetten van het burgerschap aan bod denkt te laten komen en hoe je ervoor zorgt dat de kinderen binnen 8 jaar tijd alle kerndoelen hebben behaald om de overgang naar voortgezet onderwijs te waarborgen. Een bezoek van de Onderwijsinspectie aan een nieuwe school die met 1 groep start duurt minimaal een ochtend, maar kan ook een hele schooldag duren.

Een lijst van erkende B3-scholen vind je hier.

Bron 1